ฟ้าอาภา https://phararpar.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=15-08-2016&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=15-08-2016&group=8&gblog=12 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[แผลผ่าตัดไทรอยด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=15-08-2016&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=15-08-2016&group=8&gblog=12 Mon, 15 Aug 2016 14:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=11 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าไทรอยด์..ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่กังวล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=11 Thu, 11 Aug 2016 14:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=10 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[วันผ่าตัด...สู้สู้สู้ !!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=11-08-2016&group=8&gblog=10 Thu, 11 Aug 2016 19:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=7 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแปลบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=7 Sat, 07 Mar 2009 16:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=6 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-03-2009&group=13&gblog=6 Sat, 07 Mar 2009 19:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=5 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[บทกรวดน้ำอิมินา...และคำแปล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=5 Sat, 07 Feb 2009 16:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=4 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดรัตนสูตร (บทสวดเพื่อความร่มเย็นในชีวิต)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=4 Sat, 07 Feb 2009 14:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[คำทำวัตรเย็น..และคำแปล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=13&gblog=3 Sat, 07 Feb 2009 14:11:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[คำทำวัตรเช้า..และคำแปล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=2 Wed, 24 Dec 2008 21:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[คำนมัสการพระรัตนตรัย ..และคำแปล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-12-2008&group=13&gblog=1 Wed, 24 Dec 2008 20:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกช่างไม้ ... ตอน 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 Tue, 26 Feb 2008 14:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-02-2008&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-02-2008&group=12&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกช่างไม้ ... ตอน 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-02-2008&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-02-2008&group=12&gblog=2 Thu, 21 Feb 2008 19:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-02-2008&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-02-2008&group=12&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกช่างไม้ ... ตอน 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-02-2008&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-02-2008&group=12&gblog=1 Wed, 20 Feb 2008 21:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-12-2008&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-12-2008&group=11&gblog=7 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ความประทับใจ..เมื่อวันพ่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-12-2008&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-12-2008&group=11&gblog=7 Wed, 10 Dec 2008 22:32:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=29-08-2007&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=29-08-2007&group=11&gblog=6 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[นกน้อย..ทำรังแต่พอตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=29-08-2007&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=29-08-2007&group=11&gblog=6 Wed, 29 Aug 2007 14:15:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-08-2007&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-08-2007&group=11&gblog=5 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำจ๋า....อย่ามาอีกเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-08-2007&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=24-08-2007&group=11&gblog=5 Fri, 24 Aug 2007 17:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=4 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ริมทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=4 Sat, 20 May 2006 19:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลืองเิบิกบาน..เธอมาเติมความสดใส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-05-2006&group=11&gblog=3 Sat, 20 May 2006 0:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบหลังบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=2 Fri, 19 May 2006 0:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบข้างรั้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-05-2006&group=11&gblog=1 Fri, 19 May 2006 14:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=4 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[Paragraph#4 … What steps……………..be successful in U.S.?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=4 Sat, 18 Feb 2006 9:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[Paragraph#3 … What is the characteristic of a …. teacher?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=3 Sat, 18 Feb 2006 9:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[Paragraph#2 …What are the characteristics of a good friend?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=2 Sat, 18 Feb 2006 8:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[Paragraph#1…What is unique about ..…….?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-02-2006&group=10&gblog=1 Sat, 18 Feb 2006 7:50:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=17-02-2006&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=17-02-2006&group=9&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[.... : D ยิ้มรับตะวัน .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=17-02-2006&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=17-02-2006&group=9&gblog=1 Fri, 17 Feb 2006 9:19:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=9 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟุ้งซ่าน ก่อนผ่าตัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=9 Wed, 10 Aug 2016 20:54:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=8 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปตรวจเต้านม แต่แจ็คพอตที่ไทรอยด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=10-08-2016&group=8&gblog=8 Wed, 10 Aug 2016 18:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-03-2009&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-03-2009&group=8&gblog=6 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกนี้..มีคำว่า "น้ำใจ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-03-2009&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-03-2009&group=8&gblog=6 Mon, 02 Mar 2009 21:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=8&gblog=5 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคโลงให้กับอาจารย์ใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-02-2009&group=8&gblog=5 Sat, 07 Feb 2009 13:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=4 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ ปลิดปลิว.............จากกัน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=4 Fri, 07 Apr 2006 21:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ผี (ตัวร้าย) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=07-04-2006&group=8&gblog=3 Fri, 07 Apr 2006 13:04:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=12-02-2006&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=12-02-2006&group=8&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลากว่าสิบปี คงไม่ยาวนานพอ ให้ใครบางคน เข้าใจในความเป็นเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=12-02-2006&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=12-02-2006&group=8&gblog=2 Sun, 12 Feb 2006 23:04:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-05-2006&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-05-2006&group=8&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ใน 500,000 คน อีกวิํีธีที่ทำเพื่อในหลวง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-05-2006&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-05-2006&group=8&gblog=1 Sun, 14 May 2006 3:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=7&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[Morality and Religion ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=7&gblog=1 Sat, 19 Nov 2005 15:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-01-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-01-2008&group=6&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่โกรธเขา ... เรามีแต่ได้ กับได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-01-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-01-2008&group=6&gblog=2 Sun, 20 Jan 2008 23:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=13-02-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=13-02-2006&group=6&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[แท้จริง..เธอทำอยู่แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=13-02-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=13-02-2006&group=6&gblog=1 Mon, 13 Feb 2006 10:35:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=01-03-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=01-03-2009&group=5&gblog=5 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกคนล้วนเป็นสิ่งพิเศษชิ้นเดียวในโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=01-03-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=01-03-2009&group=5&gblog=5 Sun, 01 Mar 2009 20:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=09-04-2006&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=09-04-2006&group=5&gblog=4 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ก้าวพ้นเปือกตม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=09-04-2006&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=09-04-2006&group=5&gblog=4 Sun, 09 Apr 2006 2:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-03-2006&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-03-2006&group=5&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อไหร่จะหมดกรรม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-03-2006&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-03-2006&group=5&gblog=3 Mon, 20 Mar 2006 14:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-11-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-11-2005&group=5&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตนี้สำคัญนัก พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-11-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=20-11-2005&group=5&gblog=2 Sun, 20 Nov 2005 13:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=5&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[วาทะท่านพุทธทาส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=5&gblog=1 Sat, 19 Nov 2005 15:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-02-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-02-2008&group=2&gblog=9 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกมอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-02-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=02-02-2008&group=2&gblog=9 Sat, 02 Feb 2008 23:02:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=30-01-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=30-01-2008&group=2&gblog=8 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[อำลา..อาลัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=30-01-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=30-01-2008&group=2&gblog=8 Wed, 30 Jan 2008 22:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=23-01-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=23-01-2008&group=2&gblog=7 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกแก้ว คิดถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=23-01-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=23-01-2008&group=2&gblog=7 Wed, 23 Jan 2008 23:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกแก้ว ลาจาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=21-01-2008&group=2&gblog=6 Mon, 21 Jan 2008 1:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=5 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำค้างฤาน้ำตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=5 Mon, 14 Nov 2005 14:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=4 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ร่วงในต้นฤดูฝน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=2&gblog=4 Mon, 14 Nov 2005 14:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นขอบฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=3 Fri, 18 Nov 2005 23:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งสูงยิ่งเหงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=2&gblog=2 Fri, 18 Nov 2005 15:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเราเอง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 Sat, 19 Nov 2005 0:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=6 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนา แปลว่า...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=6 Mon, 14 Nov 2005 1:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=5 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทปาติโมกข์...คำสอนที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=5 Mon, 14 Nov 2005 14:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=4 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจของพระพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=4 Mon, 14 Nov 2005 13:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=3 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา คืออะไร..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=14-11-2005&group=1&gblog=3 Mon, 14 Nov 2005 1:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=1&gblog=2 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไตรลักษณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=18-11-2005&group=1&gblog=2 Fri, 18 Nov 2005 14:11:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=1&gblog=1 https://phararpar.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจจ์ ๔ ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phararpar&month=19-11-2005&group=1&gblog=1 Sat, 19 Nov 2005 2:52:34 +0700